Usługi komunalne

Cennik usług komunalnych Przedsiębiorstwa.

cennik

-Dojazd w obrębie miasta Zawidów w cenie usługi; dojazd poza granice miasta Zawidów wg stawek za wynajem samochodu ciężarowego.

Na podstawie Zarządzenia nr 02/2014 Prezesa Zarządu Spółki.