Usługi komunalne

Cennik za świadczone usługi komunalne:

wprowadzony dnia 28 marca 2022 zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 02/2022

Lp.

USŁUGI

Cena netto

1

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych – STREFA I

miejscowości:

Gmina Zawidów: Zawidów,

62,18 zł/m3

2

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych – STREFA II miejscowości:

Gmina Sulików: Wilka, Wilka Bory, St. Zawidów, Skrzydlice, Miedziana,

Łowin, Wielichów, Bierna, Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Mała

Wieś Dolna, Małą Wieś Górna, Sulików, Mikułowa,

Gmina Zgorzelec: Łomnica, Niedów,

76,77 zł/m3

3

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych – STREFA III

miejscowości:

Gmina Platerówka: Platerówka, Przylasek, Włosień, Zalipie,

Gmina Sulików: Studniska Dolne, Studniska Górne

Gmina Zgorzelec: Kostrzyna, Koźlice, Koźmin, Kunów, Osiek Łużycki,

Radomierzyce, Ręczyn, Spytków, Tylice,

Gmina Zgorzelec: Białogórze, Gozdanin, Gronów, Jędrzychowice,

Jerzmanki, Przylasek, Przesieczany, Sławnikowice, Żarska Wieś, Trójca,

79,53 zł/m3

4

Wywóz nieczystości płynnych z trenu Gminy Habartice w Czeskiej Republice

93,03 zł/m3

5

Płukanie zbiornika na fekalia – płukanie zbiornika, rozbijanie zawartości w celu opróżnienia zbiornika – opłata ryczałtowa wg ilości komór

27,31 zł/m3

6

Przyjęcie nieczystości płynnych na Oczyszczalnię Ścieków – transport własny

71,48 zł/m3

7

Wywóz osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków – tylko Gmina Zawidów

156,00 zł/m3

8

Wywóz osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków – pozostałe gminy+

dojazd wg pozycji nr 20.

174,82 zł/m3

9

Wynajem dmuchawy do liści z operatorem

61,66 zł/h

10

Koszenie (ciągnik + kosiarka rotacyjna, bijakowa)

108,62 zł/h

11

Koszenie (kosiarka spalinowa z napędem)

44,17 zł/h

12

Koszenie , cięcia pielęgnacyjne drzewek i krzewów

(kosa spalinowa, nożyce do żywopłotu, kosa z multi osprzętem)

50,49 zł/h

13

Wynajem zagęszczarki płytowej 90 kg, skoczka, motopompy szlamowej z operatorem

80,73 zł/h

14

Wynajem zagęszczarki 360 kg, wycinarki do asfaltu, z operatorem

87,00 zł/h

15

Wynajem młota pneumatycznego + sprężarka CompAir z obsługą

dojazd wg pozycji nr 22.

201,08 zł/h

16

Wynajem agregatu prądotwórczego F7000 z obsługą (230V/380V, 3,5KW)

dojazd wg pozycji nr 21.

80,73 zł/h

17

Wynajem agregatu prądotwórczego/sprężarki COMPAIR 38G z obsługą (230V/400, 9kVA),

dojazd wg pozycji nr 22.

130,00 zł/h

18

Czyszczenie kanalizacji – Iveco Eurocargo + nadbudowa WUKO

296,50 zł/h

19

Czyszczenie kanalizacji – spirala mechaniczna z obsługą ( 2 osoby)

136,08 zł/h

20

Wynajem samochodu specjalistycznego Iveco Eurocargo (hakowiec)

172,80 zł/h

21

Wynajem samochodu ciężarowego Lublin III

109,49 zł/h

22

Wynajem samochodu ciężarowego Citroen Berlingo

83,84 zł/h

23

Wynajem koparko-ładowarki

154,27 zł/h

24

Wynajem minikoparki gąsienicowej

109,25 zł/h

25

Wynajem mikrociągnika RIDER (kosiarka, pług odśnieżny)

93,73 zł/h

26

Wynajem ciągnika Ursus z przyczepą

90,50 zł/h

27

Wynajem ciągnika Ursus z przyczepą (kosiarka, pług odśnieżny, zamiatarka, rębak do drzewa)

90,50 zł/h

28

Wynajem zamiatarki HAKO City Master 1200

213,90 zł/h

29

Stawka 1 rbh czasu pracy pracownika – stawka nominalna

  • praca w godzinach 15.00 – 7.00 w dni robocze – zwiększenie o 50%
  • praca w dni wolne, tj. w niedziele i święta – zwiększenie o 100%

42,90 zł/h

Dojazd w obrębie miasta Zawidów w cenie usługi. Dojazd poza granice miasta Zawidów wg stawek za wynajem pojazdów.

Ceny naliczane są każdorazowo za każdą rozpoczęta godzinę pracy.

Zgłoszeń w celu zlecenia usługi należy dokonywać w siedzibie spółki, mailem pod adresem

biuro@pukzawidow.pl bądź telefonicznie pod nr 75 77 88 726.

Zgłoszenia zlecane w inny sposób nie są rozpatrywane.

W przypadku zgłoszeń dotyczących opróżniania zbiorników bezodpływowych, w celu realizacji usługi należy wypełnić i przekazać (mailowo, pocztą lub osobiście) do biura spółki zgłoszenie zawierające m.in. informację o jego pojemności. (link)

W związku z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu zalecanej kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych a także opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zawidowie powadzi pomiary ilości wywożonych odpadów. Informujemy, że w związku z zarządzeniem zarządu spółki, opróżniane obecnie będą jedynie zapełnione zbiorniki.

Każdorazowo, zlecając usługę opróżnienia zbiornika, Zleceniobiorca wyraża zgodność na obciążenie go za opróżnienie pełnego zbiornika, bez względu na ilość wywiezionych nieczystości.

PŁATNOŚCI PRZYJMUJEMY TYLKO W FORMIE PRZELEWU NA PODSTAWIE WYSTAWIONEJ FAKTURY.

W przypadku nieuregulowania płatności, kolejna usługa nie zostanie wykonana, a zaległość będzie poddana egzekucji.