Taryfa za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

w sprawie nowych cen opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Zawidowie informuje, iż


od 21 czerwca 2018r. do 20 czerwca 2021r.
na terenie Gminy Miejskiej Zawidów,
Gminy Sulików (Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka),
obowiązywać będą nowe stawki opłat za wodę i ścieki.

Na mocy Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr: WR.RET.070.204.2018.JW (tutaj) z dnia 13.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gmin Zawidów i Sulików (w części Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka) ceny opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. wynosić będą:

Cena wody: 3,70 zł/m³ netto
Cena odprowadzanych ścieków: 9,11 zł/m³ netto
Do podanych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Jednocześnie informujemy, iż nowa stawka za 1m3 wody ze ściekami wynosić będzie: 13,84 zł brutto.

Zarząd Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Sp. z o.o.