Cennik

Opłaty cmentarne

Usługi komunalne

Usługi komunalne Gmina Zawidów

Usługi wodno-kanalizacyjne

Taryfa za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.