O firmie

logoPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Zawidowie powstało na mocy Uchwały Nr XV/88/99 Rady Miasta w Zawidowie z dnia 21 października 1999 roku i prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 2000 roku.

Dane rejestrowe:

 • Umowa Spółki – Akt notarialny z dnia 16.11.1999 r. repertorium nr. A14901/99.
 • Organ rejestrowy – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data wpisu 14-04-2003 r.
 • Nr KRS: 0000158282.
 • Zaświadczenie identyfikacyjne REGON nr: 230881130.
 • Decyzja w sprawie nadania NIP z dnia 04.01.2000 r., nr NIP: 615-17-64-767

Przedmiot działalności:

Realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Zawidów w zakresie:

 • Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • Letniego i zimowego utrzymania porządku w Gminie oraz odśnieżania chodników gminnych,
 • Utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej,
 • Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Zawidowie

Usługi inne:

 • Usługi pogrzebowe
 • Pielęgnacja zieleni w ramach umów dodatkowych z innymi podmiotami
 • Odśnieżanie w ramach umów dodatkowych z innymi podmiotami
 • Wynajem sprzętu specjalistycznego
 • Wywóz nieczystości płynnych na zlecenie
 • Usługi wodno – kanalizacyjne oraz ogólnobudowlane dla ludności Gminy Zawidów

Organy Spółki:

Zarząd:

 • Piotr Michalkiewicz – Prezes Zarządu Spółki
 • Karina Szulc – Wiceprezes Zarządu – Główny Księgowy

Rada Nadzorcza:

 

 • Jerzy Pawlikowski – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Edward Macutkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
 • Violetta Lemek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej