Sprawozdanie z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zgorzelcu sporządził sprawozdanie z badania wody pobranej w Urzędzie Miejskim w Zawidowie w dniu 25 stycznia 2016 r.

Treść sprawozdania:

Bakteriologicznie woda bez zastrzeżeń.
Woda przezroczysta, bezbarwna, o bardzo słabym zapachu. Zawartość 
jonu amonowego, przewodność właściwa i odczyn w granicach norm sanitarnych.
Pod względem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym w zakresie podstawowej analizy sanitarnej, woda odpowiada wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Szczegóły tutaj