Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zakup stopnia sprężającego.

Przedsiębiorstwo usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawidowie informuje, iż konkurs ofert na zakup i dostawę fabrycznie nowego stopnia sprężającego odpowiadającego co najmniej parametrom technicznym stopnia sprężającego firmy Spomax typ: DR114T został rozstrzygnięty.

Została wybrana oferta: OXY BLOWER S.C. P. Jankowski, K. Wojczak ul Kwitnąca 55, 52-242 Wrocław na kwotę 10340,00 zł netto
(słownie: dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100)

Prezes Zarządu
Piotr Michalkiewicz