Opłaty cmentarne

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ZAWIDÓW NR 41.2019 Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2019r.

ZARZĄDZENIE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI NR 08/2019 Z DNIA 25 LISTOPADA 2019r.

UCHWAŁA NR XVI/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE Z DNIA 28.11.2019r. W SPRAWIE REGULAMINU KORZYSTANIA Z CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAWIDOWIE

UCHWAŁA NR XVIII/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2019r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPR. REGULAMINU KORZYSTANIA Z CMENTARZA KOMUNALNEGO