Opłaty cmentarne

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ZAWIDÓW NR 41.2019 Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2019r.

ZARZĄDZENIE PREZESA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. NR 06/2019 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2019r.