Sprawozdanie z badania wody

Przedsiębiorstwo przekazuje sprawozdanie z badania wody wykonane prze Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zgorzelcu. Próbka wody została pobrana w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie.

Treść sprawozdania:

Woda przezroczysta, bezbarwna o bardzo słabym zapachu. Zawartość jonu amonowego, przewodność właściwa oraz odczyn pH w granicach norm sanitarnych. Pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym w zakresie badanych parametrów, woda odpowiada wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożywania 
przez ludzi.

Szczegóły tutaj

Sprawozdanie z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zgorzelcu sporządził sprawozdanie z badania wody pobranej w Urzędzie Miejskim w Zawidowie w dniu 25 stycznia 2016 r.

Treść sprawozdania:

Bakteriologicznie woda bez zastrzeżeń.
Woda przezroczysta, bezbarwna, o bardzo słabym zapachu. Zawartość 
jonu amonowego, przewodność właściwa i odczyn w granicach norm sanitarnych.
Pod względem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym w zakresie podstawowej analizy sanitarnej, woda odpowiada wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Szczegóły tutaj

Sprawozdanie z badania wody.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zgorzelcu sporządził sprawozdanie z badania wody pobranej w Urzędzie Miejskim w Zawidowie w dniu 07 grudnia 2015 r.

Treść sprawozdania:

Bakteriologicznie woda bez zastrzeżeń.
Woda przezroczysta, bezbarwna, o bardzo słabym zapachu. Zawartość żelaza, manganu, 
jonu amonowego, przewodność właściwa i odczyn w granicach norm sanitarnych.
Pod względem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym w zakresie badanych parametrów 
woda odpowiada wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Szczegóły tutaj

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zakup stopnia sprężającego.

Przedsiębiorstwo usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawidowie informuje, iż konkurs ofert na zakup i dostawę fabrycznie nowego stopnia sprężającego odpowiadającego co najmniej parametrom technicznym stopnia sprężającego firmy Spomax typ: DR114T został rozstrzygnięty.

Została wybrana oferta: OXY BLOWER S.C. P. Jankowski, K. Wojczak ul Kwitnąca 55, 52-242 Wrocław na kwotę 10340,00 zł netto
(słownie: dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100)

Prezes Zarządu
Piotr Michalkiewicz

 

Ocena cząstkowa jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zgorzelcu sporządził sprawozdanie z badania wody pobranej w Przedszkolu w Zawidowie w dniu 17 listopada 2015 roku.

Treść sprawozdania:

Bakteriologicznie woda bez zastrzeżeń.
Woda przezroczysta, bezbarwna, o bardzo słabym zapachu. Zawartość żelaza, manganu, 
jonu amonowego, przewodność właściwa i odczyn w granicach norm sanitarnych.
Pod względem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym w zakresie badanych parametrów 
woda odpowiada wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Szczegóły tutaj

1 2 3 4